FacebookTwitterLinkedIn

 
   
   
 
 • Resim Adı

 • Resim Adı

 • Resim Adı

 • ..

 • ....

 • ...

 • ....

 • .

 • .....

 • .......

 • ...

 • ......

 • .......

 
   
     

PAZAR ARAŞTIRMASI


Kurumların faaliyet alanı, müşteri potansiyeli, mal ve hizmet sunumu karşısında tüketici kitlenin bu hizmetlere karşı eğilim ve anlayışlarının ortaya çıkarılması, kurum vizyonu karşısında piyasada ki tutum ve yaklaşımlar gibi sebepleri ortaya çıkarmak ve buna bağlı olarak firmaların strateji hazırlamalarına imkan vermek üzere yapılan araştırmalardır.
 
KAMUOYU ARAŞTIRMASI


Kamu yönetimine ait il, belediye, kasaba ve köy gibi kurumların hizmetlerini,politikalarını topluma duyurmak; halkın isteklerini, beklentilerini ve sosyal hizmetler ile ilgili görüşlerini almak için yapılan toplumsal araştırmalarımızdandır.
 
STRATEJİK PLAN

Kamu yönetimine ait il, belediye, kasaba ve köy gibi kurumların hizmetlerini,politikalarını topluma duyurmak; halkın isteklerini, beklentilerini ve sosyal hizmetler ile ilgili görüşlerini almak için yapılan toplumsal araştırmalarımızdandır.
               
         
   
  Yeni Projeler  
 
 
 
         
 
 
         
Seçmen Davranışları Araştırması Yayınlandı.   Sosyal Medyanın Siyasallaştırma Etkisi Araştırması Yayınlandı.   Cari Açık Raporu Yayınlandı.
Ön Yazı.....................   Ön Yazı.....................   Ön Yazı.....................
 
   
 
Son Haberler

14
MART
SAD Marketing Türkiye Partneri Olarak Aksoy’u seçti.

  14
MART
Kağıt Kalemi Kaldırdık.Anketler Artık Tabletler İle Yapılıyor

     
 
 


Aksoy Araştırma İlkeleri


Değiştirilemez , Değiştirilmesi Dahi Teklif Edilemez Aksoy Araştırma İlkeleri

Müşteri her zaman haklı değildir. (Aksoy “evet efendimciliği” bir iş modeli olarak almak yerine müşterilerini uzmanlık alanında doğru olana yönlendirmeyi yükümlülük sayar…)

Kalite standartları nedeniyle görüşme süresi 20 dakikanın üzerinde olan hiçbir araştırma yapılmaz.

Aksoy Araştırma istenen yada beklenen sonuçları değil, bilimsel yöntemlerle elde edilen doğru sonuçları paylaşır.

Uygun bütçe ve zaman aralığı yeterliliği sağlanmayan hiçbir proje yapılmaz.

Araştırmanın her aşaması müşterinin denetimine koşulsuz olarak açıktır.

Aksoy Araştırma ESOMAR vb. meslek örgütlerinin belirlediği uluslar arası kurallara uyar.

Aksoy Araştırma tarafsız ve bağımsızdır.

 

 
   
 
Pro Consulting

     
     
 
     
     
 
Kendi Başlığın